عدم پشتیبانی اسکریپ چتروم شما!

این چتروم به علت عدم پشتیانی اسکریپ قدیم بصورت خودکار بشته شده است

اسکریپ چتروم شما به علت قدیمی بودن دیگر پشتیبانی نمیشود.لطفا سریعا از طریق لینک زیر برای آبدیت اسکریپ خود اقدام کنید

http://www.radtarh.ir/v-vizheh.html